VLERESIME TE PASURISE TE PALUAJTSHME

Lura Studio ofron vlerësime profesionale të pasurive të paluajtshme. Jemi krenar për eksperiencën tonë 10-vjeçare gjatë së cilës kemi shërbyer për individë ose kompani të mëdha. Ne përdorim programe vlereësimi të njohura në rang ndërkombëtar dhe besojmë se vlera e vërtetë e asetit mund të përcaktohet nga një pikpamje historike, aktuale dhe parashikuese për të ardhmen.

KONSULTE PER PRONAT

Ekipi i Lura Studio këshillon klientët mbi blerjet dhe shitjet në të gjithë Shqipërinë, Evropë dhe në mbarë botën. Ekipi i Investimeve i Lura Studio mbulon gamën e plotë të sektorëve të pronës komerciale dhe të specializuara.

Përvoja jonë e gjerë në investim, së bashku me njohurinë e tregut, na mundëson që të japim këshilla me cilësi të lartë për të gjithë investitorët e pasurive të patundshme në të gjithë sektorët e investimit të biznesit, për vendet dhe llojet e pasurisë. Ne punojmë me institucionet dhe investitorët kombëtare dhe global për të identifikuar, vlerësuar dhe zgjedhur pasurinë që më së miri plotëson nevojën e tyre, performancën pronës, qëllimet e të ardhurave, dhe profilin e rrezikut. Kjo shpesh kërkon analizë komplekse dhe të mendim inovativ për të siguruar një strategji të mirë për blerjen e aseteve.