STUDIME PJESORE URBANISTIKE

Studio Lura Project përfshin realizimin e Studimeve Pjesore Urbanistike që mbështeten mbi planin e përgjthshëm rregullues ku përfshihen ndërhyrjet rregulluese të detajuara.

PROJEKTIM ARKITEKTONIK PËR OBJEKTE CIVILE-INDUSTRIALE-TURISTIKE-VEPRA ARTI NË INFRASTRUKTURË

Studio Lura Project ofron shërbimin e realizmit të të gjithë kategorive të veprave të ndryshme arkitektonike në detajim, në plan, prerje dhe imazhe.

PROJEKTIM PEIZAZHI, SISTEMIME SIPERFAQE TË GJELBERTA, LULISHTE E PARQE

Studio Lura ofron shërbimin e projektimit të peizazhit ku përfshihen ideim për sipërfaqet e gjelbërta tek konceptet volumetrike në funksion të siluetave urbane.

PROJEKTIM INTERIERI

Në projektimin e interierit përfshihet e gjithë gama e projekteve (banim, zyra, biznes, lokale, restorante, etj.) të ambienteve të brendëshme të detajuara në plan prerje, e volume.

SKENOGRAFI

  • dizajn i skenografisë televizive
  • skenografi filmi, teatri, reklame
  • stendë panairi