Kush jemi

Lura Studio është një kompani e cila ofron shërbimet: Punime topogjeodezike, vlerësime të pronave të paluajtshme, konsultë për pronat, vlerësime të ndikimit mjedisor, arkitekturë & dizajn interieri.

Vlerat tona qëndrojnë në profesionalizmin mbi të cilin ndërtojmë marrëdhënie, aplikojmë logjikën dhe arsyetimin deduktiv, në punën me ndërgjegje absolute, të jemi inovativ dhe sipërmarrës, të jemi vazhdimisht të hapur në marrëdhënie me klientin në funksion të kërkesave të tij.

Ing. Lura Fida

Ing. Lura Fida

CEO, Inxhinier Gjeodet, Vlerësuese e Pasurive të Paluajtshme Shkalla e Parë
Roland Fida

Roland Fida

General Manager